Centrá pomoci

Centrá pomoci Ligy proti rakovine nie sú nemocnice ani zdravotnícke zariadenia. Sú to miesta, kde sa stretávajú onkologickí pacienti bez rozdielu veku, pohlavia, vierovyznania s jediným cieľom – byť aktívni, „zamestnať“ svoju myseľ či telo a odpútať sa od myšlienok na chorobu.

Každý pracovný deň si tu množstvo onkol. pacientov nájde kurz, ktorý mu pomôže posunúť svoj život ďalej. Je tu však aj pre tých, ktorých sa rakovina dotýka nepriamo – rodinu či blízkych onkol. pacienta, ale i širokú verejnosť, ktorá sa chce dozvedieť viac o onkologickom ochorení a prevencii pred ním.

Pre onkologických pacientov ponúka bezplatne tieto služby:

  • Odborné poradenstvo na Linke pomoci – pacienti nájdu pomoc telefonicky či osobne priamo v priestoroch centra.
  • Rehabilitácia – zlepšenie fyzického i psychického stavu rehabilitáciou a relaxáciou za asistencie fyzioterapeuta.
  • Voľnočasové aktivity – v podobe kreatívnych, pohybových, vzdelávacích kurzov, kultúrnych podujatí, ktoré umožňujú pacientom sa naučiť nové veci.
  • Vzdelávacie kurzy, semináre, workshopy – sú určené zdravej populácii a organizované za účelom rozšírenia vedomostí v oblasti zdravého životného štýlu i starostlivosti o zdravie.

Viac informácií a kontakt na jednotlivé Centrum pomoci nájdete tu: