Centrá pomoci

Centrá pomoci Ligy proti rakovine nie sú nemocnice ani zdravotnícke zariadenia. Sú to miesta, kde sa stretávajú onkologickí pacienti bez rozdielu veku, pohlavia, vierovyznania s jediným cieľom – byť aktívni, „zamestnať“ svoju myseľ či telo a odpútať sa od myšlienok na chorobu.

Každý pracovný deň si tu množstvo onkol. pacientov nájde kurz, ktorý mu pomôže posunúť svoj život ďalej. Je tu však aj pre tých, ktorých sa rakovina dotýka nepriamo – rodinu či blízkych onkol. pacienta, ale i širokú verejnosť, ktorá sa chce dozvedieť viac o onkologickom ochorení a prevencii pred ním.

Pre onkologických pacientov ponúka bezplatne tieto služby:

  • Odborné telefonické a mailové poradenstvo v Onkoporadni na telefónnom čísle 0800 11 88 11 alebo mailom na poradna@lpr.sk.
  • Rehabilitácia – zlepšenie fyzického i psychického stavu rehabilitáciou a relaxáciou za asistencie fyzioterapeuta.
  • Voľnočasové aktivity – v podobe kreatívnych, pohybových, vzdelávacích kurzov, kultúrnych podujatí, ktoré umožňujú pacientom naučiť sa nové veci.
  • Vzdelávacie kurzy, semináre, workshopy – sú určené širokej verejnosti a organizované za účelom rozšírenia vedomostí v oblasti zdravého životného štýlu i starostlivosti o zdravie.

Viac informácií a kontakt na jednotlivé Centrum pomoci nájdete tu: