31. máj – Svetový deň bez tabaku

Na podporu Svetového dňa bez tabaku 31. mája UICC (Union for International Cancer Control) zdôrazňuje potrebu zaoberať sa priemyselnými taktikami, ktoré sa zameriavajú na mládež a sú proti protitabakovej legislatíve. Obhajuje prísne kontroly na obmedzenie užívania tabaku a poskytuje materiály a informácie na zapojenie sa do dnešného svetového dňa.

Viac ako 38 miliónov mladých ľudí vo veku od 13 do 15 rokov užíva nejakú formu tabaku. V rámci európskeho regiónu WHO predstavuje užívanie tabaku medzi 13 až 15-ročnými 11,5 % u chlapcov a 10,1 % u dievčat, čo naznačuje výzvu pri obmedzovaní spotreby tabaku u mládeže.

Svetový deň bez tabaku je tento rok venovaný téme „Ochrana detí pred zásahmi tabakového priemyslu“. Dôraz sa kladie na mobilizáciu medzinárodného úsilia o prijatie prísnejších predpisov, ktoré chránia mládež pred škodlivými tabakovými výrobkami a klamlivými reklamnými praktikami.

 „Užívanie tabaku medzi mladými ľuďmi je alarmujúco vysoké a priamo ich vystavuje zvýšenému riziku rakoviny. To podkopáva snahy o zníženie počtu ľudí, u ktorých sa rozvinie rakovina a umierajú na ňu. Sme povinní ďalšej generácii ich chrániť pred tabakovými výrobkami a klamlivými online reklama a čeliť agresívnym taktikám odvetvia zameraným na obnovu zákazníckej základne.“

 — Yannick Romero, Senior Knowledge & Advokacy Manager, UICC

 • Tabak je hlavným prispievateľom k rôznym druhom rakoviny, pričom samotné fajčenie je zodpovedné za 90 % úmrtí na rakovinu pľúc.
 • Napriek poklesu na 1,25 miliardy užívateľov predstavuje užívanie tabaku, najmä medzi 13 až 15-ročnými, značnú hrozbu.
 • Cielená taktika tabakového priemyslu voči mládeži zahŕňa marketing nových produktov, ako sú elektronické cigarety, bezdymový tabak, snus, vrecká a používanie digitálnych platforiem na obídenie tradičných reklamných obmedzení.
 • Pred Svetovým dňom bez tabaku 31. mája na tému ochrany mládeže UICC obhajuje zvýšené zdanenie, viac oblastí bez dymu a prísnejšie nariadenia o predaji a marketingu tabakových výrobkov a využívaní digitálnych platforiem na zacielenie na mladých spotrebiteľov.
 • Užívanie tabaku je hlavným prispievateľom k mnohým druhom rakoviny, vrátane tých, ktoré postihujú ústnu dutinu, pľúca, pečeň, žalúdok, črevá, vaječníky a niektoré typy leukémie. Je zodpovedný za 25 % všetkých úmrtí na rakovinu na celom svete, čo predstavuje odhadom 2,5 milióna úmrtí ročne. Najmä fajčenie má na svedomí asi 85 % všetkých úmrtí na rakovinu pľúc, čo poukazuje na kritickú potrebu spoločného úsilia na globálne zníženie spotreby tabaku.
 • Hoci došlo k výraznému poklesu globálneho užívania tabaku z 1,36 miliardy v roku 2000 na približne 1,25 miliardy užívateľov vo veku 15 rokov a starších, tento pokles je menej výrazný, ako sa očakávalo. Čísla ukazujú, že hoci sú opatrenia na kontrolu tabaku účinné pri obmedzovaní spotreby, je potrebné trvalé úsilie, aby sa zaviedli vo väčšej miere.
 • UICC upozorňuje na trvalú taktiku tabakového priemyslu na získavanie mladých ľudí ako celoživotných spotrebiteľov.
 • Užívanie tabaku je návykovejšie ako opiáty, alkohol alebo kokaín. Podľa @CDC sa príznaky vážnej závislosti na nikotíne môžu objaviť už po niekoľkých dňoch alebo týždňoch experimentovania s fajčením. 
 • V roku 2022 vzrástol počet scén s tabakom o 110 % v populárnych nedávnych reláciách medzi 15- až 24-ročnými ľuďmi, ktoré často zobrazujú fajčenie ako očarujúce a cool. Podľa @TruthInitiative je u mladých ľudí až 3x vyššia pravdepodobnosť, že začnú vapovať, keď sú vystavení fajčeniu na obrazovke. Digitálne platformy ako Facebook, Instagram a TikTok, ktoré sú väčšinou neregulované, sú kľúčovými marketingovými kanálmi pre tabakové spoločnosti, ktoré sa snažia vyhnúť reklamným predpisom.

Viac na: https://www.uicc.org


Najnovšie aktuality

 • Vzdelávali sme našu Sieť onkopsychológov

  Každý rok zvyšujeme odbornosť našich onkopsychológov, aby mohli naďalej poskytovať kvalitné služby našim pacientom. Počas celého vzdelávania prebiehala plodná diskusia, vychádzajúca zo skúseností z vlastnej praxe účastníkov, pričom sa vzájomne obohacovali o nové možnosti uchopenia problematiky onkopsychologickej práce. Naša onkopsychologička Katka Klincová to nielen celé oragniazačne zabezpečila, ale spolu s kolegyňou Luckou Budáčovou to aj […]

  Čítať ďalej
 • Prvá tohtoročná RELAXAČNÁ TÝŽDŇOVKA

  Každý deň sme mali pripravené množstvo aktivít – cvičili sme pilates, jogu a aqua aerobic, učili sa chôdzu s paličkami nordic walking, vypočuli prednášky na zaujímavé témy, rozprávali sa s psychologičkou, spoznávali prírodné krásy Čingova a dokonca sme si aj zatancovali na diskotéke. ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám pri tom pomohli: Wellness & Kongres Hotel Čingov […]

  Čítať ďalej
 • 31. máj – Svetový deň bez tabaku

  Na podporu Svetového dňa bez tabaku 31. mája UICC (Union for International Cancer Control) zdôrazňuje potrebu zaoberať sa priemyselnými taktikami, ktoré sa zameriavajú na mládež a sú proti protitabakovej legislatíve. Obhajuje prísne kontroly na obmedzenie užívania tabaku a poskytuje materiály a informácie na zapojenie sa do dnešného svetového dňa. Viac ako 38 miliónov mladých ľudí […]

  Čítať ďalej
 • Najvyšší výnos Dňa narcisov za 28 rokov

  Napriek náročnej dobe a neľahkej spoločenskej atmosfére na Slovensku si tradičná zbierka Deň narcisov udržiava priaznivcov, ktorí prispeli spoločne najvyššou čiastkou za celú históriu jej konania. Z výnosu každoročne Liga proti rakovine realizuje bezplatné projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych. Aj tento rok i vďaka výnosu zbierky prichádza LPR s novinkou pre pacientov a pokračuje tiež vo svojich aktivitách prevencie […]

  Čítať ďalej
 • OTVORENÝ LIST NA MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA

  ZA PRÁVA PACIENTIEK S RAKOVINOU PRSNÍKA   Spoločne s inými pacientskymi organizáciami sme sa obrátili na Ministerstvo zdravotníctva s témou dostupnosti genomických diagnostických testov, ktoré žiaľ, nie sú v našej krajine kategorizované a z toho dôvodu sú pre mnoho pacientiek, ktorým ich ošetrujúci onkológ indikuje, nedostupné. Pritom tieto testy sú kľúčové na určenie toho, či […]

  Čítať ďalej
 • Odštartovali sme Festival zdravia s Dôverou

  Čaká nás ešte dlhá tour s Dôverou, kde sme vám k dispozícii s našim stánkom prevencie: na maketách sa bezplatne naučíte, ako si samovyšetrovať prsníky a semenníky, môžete si dať odmerať CO (oxid uhoľnatý) vo výdychu, simulátor obezity vám ukáže, aké ťažké je zaviazať si šnúrky na topánkach, keď váš BMI index bude vykazovať neatraktívne […]

  Čítať ďalej