2% Pomáhame spolu

Zmenou daňovej asignácie môže neziskový sektor prísť až o desiatky miliónov eur ročne a tisíce pracovných miest

Pomoci sa nemusia dočkať desaťtisíce seniorov a chorých, či ľudia v núdzi

V dôsledku vládou avizovanej zmeny v systéme daňovej asignácie v prospech rodičovského dôchodku môže prísť neziskový sektor o 90 až 100 mil. eur ročne. To sa nevyhnutne prejaví aj v pomoci pre občanov, keďže tretí sektor často supluje štát cez rozmanité služby. Pomoci sa po zmene nemusia dočkať desaťtisíce seniorov, chorých, ľudia v núdzi, ale ani družiny, voľnočasové a športové kluby či napríklad dobrovoľní hasiči.

Celková hodnota asignovanej dane dosiahla od zavedenia systému v roku 2002 až 1 mld. eur. 2% pritom mnohým dokážu zmeniť  život. „Kamilka je 10 ročné dievčatko, s úžasnou fantáziou, všetko čo prežije si rada zapisuje. Kvôli svalovému ochoreniu nechodí a potrebuje veľa pomoci od svojich rodičov. Z 2% sme jej mohli zapožičať sprchovaciu stoličku, zdvihák a parádny elektrický vozík, aby sa mohla sama pohybovať“, približuje príbeh pomoci z 2% Andrea Madunová z Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR.

Organizácia Vagus môže vďaka 2% poskytovať ľuďom žijúcim v extrémnej chudobe aspoň základné potreby: od podania teplého čaju ľuďom bez domova v teréne, po poskytnutie dočasného bezpečného bývania pre ľudí, ktorým hrozí bezdomovectvo. Liga proti rakovine počas viac ako dvoch dekád príjmu asignácie niekoľkokrát znásobila hodnotu tohto zdroja v podobe poskytovaných služieb, podpory a pomoci. „Denne vnímame užitočnosť našej práce, vieme, že sme  častokrát posledná nádej na pomoc tam, kde ju štát v potrebnom rozsahu nedokáže poskytovať. Strata tohto príjmu eliminuje mnoho užitočných projektov, ktoré dlhodobo nebudú nahradené,“ hovorí Eva Kováčová z Ligy proti rakovine. Takýchto príbehov sú pritom po celom Slovensku tisíce. 

S cieľom zachrániť 2% v súčasnej podobe sa neziskové organizácie spojili a vytvorili iniciatívu 2% – Pomáhame spolu. Iniciatíva zastrešuje aj petíciu za záchranu 2%, ktorú iniciovalo 13 neziskových organizácií. Tú už podpísalo viac než 28 tisíc ľudí, pričom petícia ešte nekončí.

Vláda síce avizovala, že hoci chce zmeniť systém 2%, zároveň plánuje zriadiť štátnu agentúru pre pomoc neziskovému sektoru, ktorá bude udeľovať granty. Podľa Komory mimovládnych neziskových organizácií (MNO) to však neodvráti škody, ktoré napácha zmena v systéme daňovej asignácie. „Dotačné schémy nie sú len centralizované a v priamom protiklade  ku kvalitám asignačného mechanizmu, ale vytvárajú priestor pre štátne orgány „kádrovať“ neziskové organizácie a rozhodovať na základe netransparentných kritérií o tom, ktorá má alebo nemá dostať podporu. Z podpory neziskových organizácií by sa takto mohol stať ďalší politický nástroj kontroly,“ zdôrazňuje Marcel Zajac z Komory MNO. Upozorňuje, že budovanie finančnej závislosti a zvyšovanie kontroly  tretieho sektora zo strany štátu je rizikom pre podporu hodnôt autonómie a nezávislosti MNO. „Diskriminácia mimovládnych neziskových organizácií na základe predmetu ich činnosti či subjektívneho rozhodnutia o ich “ušľachtilosti” je v každej demokratickej spoločnosti absolútne neprijateľná,“ dodáva. Navyše, dotácie existujú aj v súčasnosti, ale neriešia problém chýbajúcich financií, lebo vzhľadom na ich administratívnu náročnosť sú tie často nedostupné pre tisíce dobrovoľníckych organizácií, ktoré gro svojich malých príjmov získavajú z príspevkov členov, zbierok či daňovej asignácie.

Neziskový sektor zamestnáva na Slovensku okolo 40-tisíc ľudí, pričom zmena v systéme asignácie môže tieto pracovné miesta ohroziť. „To si okrem výraznej potreby navýšenia samotných dotácií vyžiada ďalšie financie na strane štátneho rozpočtu cez dávky v nezamestnanosti. O peniaze kvôli plánovanej zmene prídu aj samotní dôchodcovia, nakoľko financovanie rodičovského dôchodku z 2% tak, ako to avizuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny, znamená výrazne nižšiu čiastku rodičovského dôchodku ako je to v súčasnosti,“ upozorňuje Zuzana Thullnerová z iniciatívy 2% – Pomáhame spolu.  

Neziskový sektor prostredníctvom iniciatívy 2% – Pomáhame spolu vyzýva vládu a zákonodarný zbor SR, aby odmietli zmeny, ktoré by znamenali narušenie fungujúceho systému daňovej asignácie a umožnili neziskovým organizáciám naďalej pomáhať.

Príbehy pomoci 2%

 1. Liga proti rakovine SR

Celé Slovensko

www.lpr.sk

Občianske združenie Liga proti rakovine pomáha aj vďaka 2% onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym. Prevádzkuje onkoporadňu a sieť onkopsychológov. Onkologických pacientov a ich rodiny podporuje aj finančne prostredníctvom jednorazového príspevku, krátkodobého ubytovania, či relaxačnými pobytmi. Veľkú pozornosť venuje informovanosti širokej skupiny obyvateľov s cieľom prevencie onkologických ochorení. Všetky problémy riešiť nevieme, no snažíme sa zo všetkých síl a každý deň je osobnou výzvou každej z nás (dievčat z Ligy), aby sme svoju prácu robili svedomito, dôkladne a ľudsky, aby sme boli vždy tam, kde je naša práca potrebná.“

 

 1. OZ Vagus

Bratislava

www.vagus.sk

OZ Vagus poskytuje aj vďaka 2% širokú paletu sociálnych služieb pre ľudí žijúcich v extrémnej chudobe. Od podania teplého čaju ľuďom bez domova v teréne, po poskytnutie dočasného bezpečného bývania pre ľudí, ktorým hrozí bezdomovectvo.

 

 1. Kultúrne centrá Stanica a Nová synagóga Žilina

Žilina

www.stanica.sk

www.novasynagoga.sk

Aj vďaka 2% sa podarilo zrekonštruovať vzácnu národnú kultúrnu pamiatku Nová synagóga v Žiline a popritom prevádzkovať kultúrne centrum Stanica. Za 20 rokov, odkedy nám pomáhajú darcovia 2%, sme zorganizovali 5000 kultúrnych a komunitných podujatí, medzi ktorými majú najväčšie zastúpenie aktivity pre deti.

 1. Centrum dobrovoľníctva, n.o.

Banská Bytstrica

www.centrumdobrovolnictva.sk

Vďaka 2% môžeme hradiť nevyhnutné výdavky spojené s medzigeneračnými dobrovoľníckymi programami ako je Čítankovo, Hlavičky či Klop-klop kde zapájame seniorov a seniorky do zmysluplnej činnosti pre komunitu, prepájame generácie a zlepšujeme tak ich kvalitu života. Z 2% hradíme aj darčeky v krajskom oceňovaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani.

 1. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Bratislava

www.omdvsr.sk

Kamilka je 10ročné dievčatko, s úžasnou fantáziou, všetko čo prežije si rada zapisuje. Kvôli svalovému ochoreniu nechodí. Potrebuje veľa pomoci od svojich rodičov. V lete bola v tábore pre deti na vozíku, kde deťom pomáhajú dobrovoľníci. Z požičovne sme jej zapožičali sprchovaciu stoličku, zdvihák a parádny elektrický vozík, aby sa mohla sama pohybovať. Použili sme na to peniaze z 2%.

 1. AMAVET

Celé Slovensko

www.amavet.sk

Peniaze z 2%, ktoré získame putujú priamo do klubov/krúžkov učiteľom, ktorí pravidelne pracujú s mládežou, aby za tieto peniaze mohli kúpiť materiál do klubov, keďže pracujú s technikou alebo na vedátorských projektoch. Ak prídeme o príjem z 2%, zasiahne to v konečnom dôsledku deti.

 1. Kandelaber

Bardejov

www.Kandelaber.sk

Kandelaber je občianske združenie pôsobiace od roku 2014 v Bardejove. Aj vďaka 2% ponúka mládeži možností zmysluplného trávenia času prostredníctvom podujatí kultúrno-vzdelávacieho, inšpiratívneho a komunitného charakteru.

 1. Karpatská nadácia

Košice

www.karpatskanadacia.sk

Vďaka 2 % sme podporili aj občianske Združenie príbuzných a priateľov Radosť, ktoré pomáha seniorom a ľuďom s duševnými poruchami. Zapájajú ich do spoločenského života, pripravujú pre nich kultúrne i športové aktivity, prepájajú ich so zdravými ľuďmi, vďaka čomu sa im vracia chuť do života.

 1. Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Bratislava

www.governance.sk

Aj vďaka 2 % z daní vieme prevádzkovať portál Odkaz pre starostu, ktorý zjednodušuje komunikáciu medzi obyvateľmi a samosprávami a v konečnom dôsledku vedie k zlepšovaniu verejných priestranstiev. Rovnako prevádzkujeme Demagóg.sk, ktorý pomáha v boji proti nepravdám a dezinformáciám vo verejnom priestore. Organizujeme aj podujatie Úradnícky čin roka, v rámci ktorého oceňujeme invenčných úradníkov.

 1. Únia materských centier

Celé Slovensko

www.materskecentra.sk

Z 2% pomáhame začínajúcim aktívnym skupinám žien vytvárať svoje materské/rodinné centrá. Taktiež vzdelávame vedúce pracovníčky materských/rodinných centier, aby vedeli viesť organizácie a organizovať svoje aktivity.

 1. Psi na život

Bratislava

www.psinazivot.sk

Prostredníctvom 2% vytvárame zohrané dvojice, ktorým sa spolu lepšie kráča životom. Záleží nám na tom, aby aj ľudia s ťažkým zrakovým postihnutím žili nezávislý a samostatný život. Vychovávame a cvičíme vodiace psy pre nevidiacich. Pripravujeme psy na dôležitú kariéru: vstúpia do života človeka so zrakovým postihnutím a stanú sa jeho priateľom a pomocníkom.

 1. Návrat

Celé Slovensko

www.navrat.sk

Každý rok pomáhame vďaka 2% viac ako 700 rodinám vytvárať bezpečné vzťahové prostredie pre ich deti. Adoptívnym a pestúnskym rodinám pomáhame lepšie rozumieť potrebám prijatých detí, ktoré zažili ranú traumu. Rodinám v náročných situáciách, v ktorých hrozí vyňatie ich detí, pomáhame stavať na ich silných stránkach, rozvíjať rodičovské zručnosti a riešiť svoju situáciu, aby ich deti nestratili domov. Ponúkame im odborné psychologické a sociálne poradenstvo, organizujeme kluby a pobyty pre rodiny.

 1. Centrum komunitného organizovania

Banská Bystrica

www.cko.sk

CKO už takmer 25 rokov investuje aj prostredníctvom 2% do vzťahov, ľudskej dôstojnosti, či pocitu, že na každom záleží. Robíme to tým, že pracujeme s komunitami naprieč spektrom pestrosti a inakosti tak, aby bol ich hlas silný a vypočutý. 25 ročný príbeh CKO je teda príbehom množstva ľudí, ktorým záleží na budúcnosti tejto krajiny, ktorí to nevzdávajú, ktorí sa zaujímajú a organizujú – za demokraciu, slobodu, rešpekt.

 1. MyMamy, o.z.

Prešov

www.mymamy.sk

2% predstavujú významnú časť celoročného rozpočtu organizácie MyMamy. Vďaka tejto sume sme tento rok (2023) mohli zorganizovať podujatia pre deti klientok, ktoré zažili násilie v partnerskom vzťahu. Bol to napríklad letný tábor pre deti, s ktorými pracujeme, či komunitné akcie pre obyvateľov, obyvateľky s deťmi, z okolia kde sídlime.

 

 

 


Najnovšie aktuality

 • Rakovina hlavy a krku – diagnóza, ktorá narastá

  Zorganizovali sme s doktorkou Klaudiou Gočárovou pre odborníkov i laickú verejnosť prezenčnú/onlinu prednášku o type rakoviny, o ktorej sa často nehovorí. Počet nových prípadov tohto typu však narastá.   Rakovinu hlavy a krku tvorí skupina nádorového ochorenia, ktoré vzniká v hornom tráviacom a dýchacom trakte (pery, jazyk, ústna dutina, hltan a hrtan alebo hlasivky) alebo […]

  Čítať ďalej
 • Webinár „Diagnóza – Hlava a krk“ aj pre laickú verejnosť

  Pozývame vás na bezplatný webinár pod vedením MUDr. Gočárovej, PhD. – primárky internej kliniky Onkologického ústavu sv. Alžbety v BA, ktorá sa bude konať štvrtok 21.3 od 16:00 – 17:00 hod. https://shorturl.at/ruxN1 Meeting ID: 228 023 626 522 Passcode: 4Q6giE Pre bližšie informácie sa obráťte na pr@lpr.sk

  Čítať ďalej
 • 4. marec – Svetový deň proti rakovine

  Svetovým dňom proti HPV si pripomíname si naliehavosť prevencie pred infekciou, ktorá môže spôsobiť viaceré typy rakoviny. U dospelých sú účinnou prevenciou preventívne prehliadky a očkovanie, u detí očkovanie, ktoré je od 1. decembra 2023 na Slovensku plne hradené z verejného zdravotného poistenia pre 12 až 14-ročné deti. Niektoré typy tohto vírusu najčastejšie spôsobujú rakovinu […]

  Čítať ďalej
 • 4.2. Svetový deň boja proti rakovine

  Odporúčania na odstránenie rozdielov v starostlivosti o onkologických pacientov Bratislava, 4.2.2024 – Svetový deň boja proti rakovine, vyhlasovaný Úniou pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), má za cieľ prijať naliehavé opatrenia na zlepšenie informovanosti o riziku rakoviny, ako aj prevencii, liečby a opatrovateľských služieb pre všetkých jednotlivcov bez ohľadu na to, kto sú a kde žijú. K tejto tradičnej […]

  Čítať ďalej
 • Boli sme pozvaní do Prezidentského paláca

  BOLI SME POZVANÍ DO PREZIDENTSKÉHO PALÁCA NA TRADIČNÉ NOVOROČNÉ STRETNUTIE ZÁSTUPCOV OZ   Občianska spoločnosť často dopĺňa rolu štátu, niekedy dokonca nahrádza absenciu štátnych riešení. Podľa prezidentky Zuzana Čaputová „Silnú občiansku spoločnosť s fungujúcimi a funkčnými mimovládnymi organizáciami potrebuje každá demokracia, aj tá naša, slovenská. Viem, že to je niekedy náročné alebo únavné, ale vernosť […]

  Čítať ďalej
 • Dobré správy pre pacientky s rakovinou prsníka!

  SCHVÁLILA SA ÚPLNA ÚHRADA LIEKU KEYTRUDA PRE PACIENTKY S TZV. TROJNÁSOBNE NEGATÍVNYM KARCINÓMOM PRSNÍKA (TNBC) OD 1.4.2024 Tento – často agresívny – podtyp rakoviny prsníka sa týka vo väčšej miere mladých žien a predstavuje vyššie riziko návratu ochorenia. Veríme, že od 1. apríla bude liek Keytruda (pembrolizumab) dostupný pre liečbu: lokálne pokročilého triple negatívneho karcinómu […]

  Čítať ďalej