2% z dane

ZAMESTNANCI MôŽU PODPORIŤ ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV DO KONCA NOVEMBRA
2% z dane je možné darovať do konca novembra. Podnikatelia mali termín na odovzdanie daňového priznania + poukázanie 2% do 2.11. Zamestnanci môžu svoje 2% alebo 3% poukázať do 30. novembra. V prípade, ak ste sa rozhodli tieto peniaze venovať našej organizácii, budú použité na konkrétnu pomoc onkologickým pacientom a ich blízkym
 
Ďakujeme
 
Vyhlásenie – editovateľný formát pdf

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu – editovateľný pdf formát

DP typu ADP typu BDaňové priznanie PO
Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
Presný postup krokov nájdete TU<<<
Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.
Presný postup krokov TU<<<
Právnické osoby
Postup krokov na poukázanie 1% (2%) nájdete TU<<<

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

  • XY – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
  • XY – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
  • XY – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 1% (2%) z dane
  • XY – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane , ktoré poskytne zamestnávateľ)

ĎAKUJEME za vašu podporu!

Za vizuál a video spot ďakujeme reklamnej agentúre Popcorn advertising.