2% z dane

Ako darovať 2% Lige proti rakovine?

Som zamestnanec a zamestnávateľ za mňa robí ročné zúčtovanie:

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete TU.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať.
  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. Ak ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali pre Ligu proti rakovine, prosím napíšte nám na lpr@lpr.sk a potvrdenie Vám vystavíme.
  1. Stiahnite si VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane a POUČENIE na vyplnenie Vyhlásenia

Vo Vyhlásení sú už vyplnené všetky potrebné údaje za Ligu proti rakovine.

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

5. Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj Potvrdením o dobrovoľníctve (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. 04. 2024 na daňový úrad (neposielajte na adresu Ligy proti rakovine). Adresu príslušného daňového úradu nájdete TU.

Ak si za rok 2023 podávate daňové priznanie a rozhodnete sa Vaše 2% darovať Lige proti rakovine, toto sú údaje potrebné na vyplnenie:

Prijímateľ (Obchodné meno): Liga proti rakovine Slovenskej republiky

IČO: 00641219

ĎAKUJEME za vašu podporu!