2% z dane

Vyúčtovanie 2% z dani prijaté r. 2013 a použité r. 2014

Aj v roku 2017 môžete svojimi 2 percentami podporiť naše aktivity

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

  • 15.2.2017 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
  • 31.03.2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
  • 31.03.2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane
  • 30.4.2017 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

 

ĎAKUJEME za vašu podporu!