2% z dane

AKTUÁLNE: POUKÁZANIE PODIELU DANE PODLIEHA NOVÝM PRAVIDLÁM V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU. VÁŠ PODIEL MôŽETE VENOVAŤ 2 MESIACE PO UKOČENÍ PANDÉMIE. VIAC SI PREČÍTAJTE V PRILOŽENOM DOKUMENTE, BOD Č 7, str. 11: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/Covid19/2020.04.15_FaQ_Korona_DzP.pdf

Vyhlásenie – editovateľný formát pdf

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu – editovateľný pdf formát

DP typu ADP typu BDaňové priznanie PO
Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
Presný postup krokov nájdete TU<<<
Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.
Presný postup krokov TU<<<
Právnické osoby
Postup krokov na poukázanie 1% (2%) nájdete TU<<<

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

  • 15.2.2020 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
  • 31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
  • 31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 1% (2%) z dane
  • 30.04.2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane , ktoré poskytne zamestnávateľ)

ĎAKUJEME za vašu podporu!

Za vizuál a video spot ďakujeme reklamnej agentúre Popcorn advertising.