2% z dane

 
Ako darovať 2%?
 
Na čo sa využívajú zdroje z 2% z dane? Leták stiahnete – TU

Som zamestnanec a zamestnávateľ za mňa robí ročné zúčtovanie:

 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať
 • 2% z Vašej zaplatenej dane– to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali. Ak ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali pre Ligu proti rakovine, prosím napíšte nám na lpr@lpr.sk a potvrdenie Vám vystavíme.
 1. Stiahnite si VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane.
 2. Do VYHLÁSENIA napíšte

a) svoje údaje

b) sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane

c) nasledovné údaje o prijímateľovi 2% z daní:

 • IČO: 00 64 12 19(zarovnáva sa sprava)
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Liga proti rakovine SR
 • Sídlo – Ulica: Brestová
 • Súpisné/orientačné číslo:6
 • PSČ: 821 02
 • Obec: Bratislava

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

5. Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj Potvrdením o dobrovoľníctve (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. 04. 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (neposielajte na adresu Ligy proti rakovine). Adresu príslušného daňového úradu nájdete tu.

STIAHNUŤ TLAČIVO PRE 2%

Som fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

 1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2020 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane– to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

 • IČO: 00 64 12 19(zarovnáva sa sprava)
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Liga proti rakovine SR
 • Sídlo – Ulica: Brestová
 • Súpisné/orientačné číslo:6
 • PSČ: 821 02
 • Obec: Bratislava

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. ). Adresu príslušného daňového úradu nájdete tu.

4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!

5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Som právnická osoba:

 1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate Vaše 1%, resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 €na jedného prijímateľa.

a) 1% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALAfinancie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazuje iba 1% z dane.

b) 2% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať, ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). V daňovom priznaní vyznačíte, že poukazuje 2% z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane. Naše údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 • IČO: 00 64 12 19(zarovnáva sa sprava)
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Liga proti rakovine SR
 • Sídlo – Ulica: Brestová
 • Súpisné/orientačné číslo:6
 • PSČ: 821 02
 • Obec: Bratislava

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). Adresu príslušného daňového úradu nájdete tu. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

ĎAKUJEME za vašu podporu!

Naša činnosť funguje aj vďaka Vašim darovaným percentám.

+ 1% poskytnú PO, ktoré nedarovali 0,5%

+ 2% poskytnú FO a PO, ktoré darovali 0,5%

+ 3% poskytnú dobrovoľníci, ktorí odpracovali aspoň 40 hodín