SEMINÁR PRE VEREJNOSŤ: JOGA V PREVENCII A LIEČBE ONKOLOGICKÝCH OCHORENÍ

Lektorka nášho Centra pomoci LPR odporúča: Cieľom podujatia je poukázať na možnosti jogy ako fyzickej a duševnej aktivity pre prevenciu vzni...

DôLEŽITÉ – NEVZDALI SME SA A ZISTILI SME PRE VÁS – TESTY NA COVID PRE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV PRED OŠETRENÍM

Na základe vašich dotazov na našej ONKOPORADNI dlhodobo zisťujeme a podávame aktuálne informácie ohľadom testovania pacientov pred ošetrením...

REALIZOVALI SME VZDELÁVANIE – SUPERVÍZIU ONKOPSYCHOLÓGOV LIGY PROTI RAKOVINE

Liga proti rakovine realizuje projekt Sieť onkopsychológov, ktorý slúži na psychosociálnu pomoc pre onkologických pacientov a ich príbuzných...


Naši partneri