Nová podporná skupina pre onkologických pacientov

#EWAC2020 – 7. BOD- SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU

SVETOVÝ DEŇ BEZ TABAKU 2020 vyhlasuje ho každý rok 31. mája Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization, WHO). Vždy má svoju...

7 dní – 7 tém v rámci Európskeho týždňa proti rakovine

Počas #EWAC2020 sa ECL bude snažiť zvýšiť povedomie o kľúčových aspektoch kontroly rakoviny a podporiť strategické odporúčania líg proti rak...


Naši partneri