Justwoman PINK BIKE – MENÍME ŽIVOTY ŽIEN K LEPŠIEMU

Spoločne s UNION zdravotnou poisťovňou to parádne roztočíme a ty pri tom nesmieš chýbať! PINK BIKE SUMMER TOUR 2019 je jedným z projektov Ju...

Terapeutické skupiny – Život po strate blízkeho

V uplynulom čase sme v Centre pomoci v Bratislave realizovali komornú diskusiu k tabuizovanej téme – smrť blízkeho človeka v dôsledku ...

Deň narcisov 2019 priniesol rekordné výsledky

11. 4. 2019 (štvrtok) zaplavili slovenské ulice už 23. krát žlté narcisy. Slovensko počas posledných mesiacov ukázalo, že sa dokáže spojiť p...


Naši partneri