Deň narcisov 2018

22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov sa uskutočnil v piatok, 13. apríla 2018. 

22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov môžete podporiť až do 20. apríla nasledovne: 

zaslaním SMS na číslo 848 v hodnote 3 Eurá v sieti všetkých mobilných operátorov (Telekom, O2, Orange, Štvorka) v termíne od 3.4. do 20.4.2018

zaslaním ľubovoľnej sumy priamo na účet zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454 v termíne od 3.4. do 20.4.2018

online platbou cez darcovský portál na odkaze https://lpr.darujme.sk/2251/

Viac informácií o Dni narcisov nájdete aj na stránke https://www.dennarcisov.sk/

***

Podávanie žiadostí o udelenie finančného príspevku zo zbierky Deň narcisov bolo k 31. marcu 2018 ukončené. 
Po podaní žiadosti budú všetky zaslané dokumenty individuálne posudzované Generálnou radou LPR v priebehu mesiaca máj, pričom žiadatelia budú o rozhodnutí o príspevku informovaní písomne.

img_5119

21. ročník Dňa narcisov sa uskutočnil v piatok, 7. apríla 2017. Celkovo sa nám podarilo vyzbierať sumu 942.856,39 EUR.

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a v roku 2017 sa konal jej 21. ročník. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 7. apríla 2017 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov ste zároveň pomohli naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Vďaka vašej podpore sa nám v roku 2017 podarilo počas zbierky Deň narcisov vyzbierať sumu 942.856,39 EUR, ktorá predstavuje oficiálny hrubý výnos zbierky. Výsledné rozdelenie financií získaných pomocou zbierky Deň narcisov 2017 nájdete tu: Rozdelenie financií zo Dňa narcisov 2017

Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu.

Podrobné vyúčtovanie Dňa narcisov 2016 nájdete tu: Rozdelenie výnosu zbierky Dňa narcisov 2016