Deň narcisov 2017

Deň narcisov 2017 sa uskutočnil v piatok, 7. apríla 2017. Známy je predbežný hrubý výnos zbierky

Podávanie žiadostí o finančný príspevok z výnosu Dňa narcisov 2017 bolo 28.3.2017 ukončené.
Žiadosti boli v priebehu mesiaca máj individuálne posudzované Generálnou radou LPR, pričom žiadatelia budú o rozhodnutí o príspevku informovaní písomne.

img_5119

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a v roku 2017 sa konal 21. ročník. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 7. apríla 2017 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov ste zároveň pomohli naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

18. mája 2017 sme na tlačovej besede novinárom i verejnosti predstavili predbežný hrubý výnos 21. ročníka zbierky Deň narcisovVeľmi sa tešíme, že sme tento rok v uliciach Slovenska vyzbierali 923.684,17 EUR. Definitívny hrubý výnos upresníme po získaní výsledkov mobilnej zbierky od všetkých štyroch operátorov (približne po 15. júni). 

Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu.

Podrobné vyúčtovanie Dňa narcisov 2016 nájdete tu: Rozdelenie výnosu zbierky Dňa narcisov 2016