Deň narcisov 2017

Deň narcisov 2017 sa uskutočnil v piatok, 7. apríla 2017. Celkovo sa nám podarilo vyzbierať sumu 942.856,39 EUR.

Podávanie žiadostí o finančný príspevok z výnosu Dňa narcisov 2017 bolo 28.3.2017 ukončené.
Žiadosti boli v priebehu mesiaca máj individuálne posudzované Generálnou radou LPR, pričom žiadatelia boli o rozhodnutí o príspevku informovaní písomne.

img_5119

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a v roku 2017 sa konal 21. ročník. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 7. apríla 2017 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov ste zároveň pomohli naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Vďaka vašej podpore sa nám tento rok podarilo počas zbierky Deň narcisov vyzbierať sumu 942.856,39 EUR, ktorá predstavuje oficiálny hrubý výnos zbierky. Predbežné rozdelenie financií získaných pomocou zbierky Deň narcisov 2017 nájdete tu: Rozdelenie financií zo Dňa narcisov 2017

Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu.

Podrobné vyúčtovanie Dňa narcisov 2016 nájdete tu: Rozdelenie výnosu zbierky Dňa narcisov 2016