Deň narcisov 2017

Deň narcisov 2017 sa uskutočnil v piatok, 7. apríla 2017. Známe sú už prvé výsledky zbierky

Podávanie žiadostí o finančný príspevok z výnosu Dňa narcisov 2017 bolo 28.3.2017 ukončené. Žiadosti doručené po tomto termíne budú žiadateľom vrátené z dôvodu nesplnenia časového kritéria.
Žiadosti budú individuálne posudzované Generálnou radou LPR v horizonte približne 1 mesiaca po Dni narcisov a žiadatelia budú o rozhodnutí o príspevku informovaní písomne.

img_5119

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a v roku 2017 sa konal 21. ročník. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 7. apríla 2017 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov ste zároveň pomohli naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Známe sú už prvé výsledky zo Dňa narcisov 2017, a to výnos za mestá Bratislava a Košice. Veľmi sa tešíme, že výnos v hlavnom meste Slovenska je takmer identický s výnosom minuloročným, pričom jeho vyzbieraná suma je 170.380,16 EUR. Tiež výnos v Košiciach je porovnateľný s minuloročným výsledkom, pričom vyzbieraná suma predstavuje 52.146,22 EUR.

Výsledok zbierky za celé Slovensko bude známy približne do 1 mesiaca od jej konania vzhľadom k potrebe sústrediť čiastkové výsledky od 777 spoluorganizátorov z celého Slovenska.

Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu.

Podrobné vyúčtovanie Dňa narcisov 2016 nájdete tu: Rozdelenie výnosu zbierky Dňa narcisov 2016