Deň narcisov 2018

22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov sa uskutoční v piatok, 13. apríla 2018. Viac informácií Vám prinesieme už čoskoro. 

Ak sa chcete zapojiť do zbierky Deň narcisov ako fyzická osoba – dobrovoľník v rámci mesta Bratislava, kontaktujte Mgr. Zdenku Ďuricovú mailom na adrese recepcia@lpr.sk.

Ak sa chcete zapojiť do zbierky Deň narcisov ako fyzická osoba – dobrovoľník v rámci celého Slovenska okrem mesta Bratislava, kontaktujte nás mailom na adrese lpr@lpr.sk.

***

Žiadosť o udelenie finančného príspevku zo zbierky Deň narcisov si môžete stiahnuť >>>TU<<<
Žiadosť je možné podať do 31. marca 2018.

Po podaní žiadosti budú všetky zaslané dokumenty individuálne posudzované Generálnou radou LPR v priebehu mesiaca máj, pričom žiadatelia budú o rozhodnutí o príspevku informovaní písomne.

img_5119

21. ročník Dňa narcisov sa uskutočnil v piatok, 7. apríla 2017. Celkovo sa nám podarilo vyzbierať sumu 942.856,39 EUR.

 

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a v roku 2017 sa konal jej 21. ročník. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 7. apríla 2017 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov ste zároveň pomohli naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Vďaka vašej podpore sa nám v roku 2017 podarilo počas zbierky Deň narcisov vyzbierať sumu 942.856,39 EUR, ktorá predstavuje oficiálny hrubý výnos zbierky. Výsledné rozdelenie financií získaných pomocou zbierky Deň narcisov 2017 nájdete tu: Rozdelenie financií zo Dňa narcisov 2017

Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu.

Podrobné vyúčtovanie Dňa narcisov 2016 nájdete tu: Rozdelenie výnosu zbierky Dňa narcisov 2016