Deň narcisov 2017

IMG_2293

Deň narcisov 2017 sa uskutoční v piatok, 7. apríla 2017. Bližšie informácie zverejníme už čoskoro.

Ak sa chcete stať našim novým spoluorganizátorom (právnické osoby), kontaktujte nás mailom na dennarcisov@lpr.sk.

 

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a v roku 2016 sa konal jubilejný 20. ročník. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 15. apríla 2016 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov ste zároveň pomohli naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Ďakujeme, že aj vďaka vašej podpore sa nám v roku 2016 podarilo dosiahnuť najvyšší výnos v histórii zbierky, a to sumu 1.043.789,41 EUR. Práve preto bol 20. ročník Dňa narcisov skutočne jubilejný.

Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu.

Viac informácií, ako bol použitý výnos Dňa narcisov 2016, sa dozviete tu: Dvadsiaty ročník dňa narcisov – jubilejný s mnohými naj

Podrobné vyúčtovanie Dňa narcisov 2016 bude na našej stránke zverejnené v priebehu mesiaca marec 2017 v zmysle zákona o verejných zbierkach, podľa ktorého je lehota na vyúčtovanie zbierky do 12 mesiacov od jej konania. • IMG_2293

  Dvadsiaty ročník Dňa narcisov – jubilejný s mnohými naj…

  Výnos 20. ročníka Dňa narcisov bol najvyšší v histórii zbierky. Priebeh zbierky bol najbezproblémovejší za ostatné roky. Počasie vyšlo najlepšie, aké sme si mohli želať. Najvyšší výnos v 20-ročnej histórii predstavuje sumu: 1.043.789,41EUR.  Najvyššia suma – 172.902,75 EUR –  sa vyzbierala v Bratislave. Výnos zbierky bude v priebehu roka použitý na programy a projekty v prospech  onkologických pacientov, ich rodín ale tiež  […]

  Detail článku
 • Dobrovoľníci vo Vranove n TOpľou

  V každom meste iný príbeh. Taký bol Deň narcisov 2016.

  Slováci o sebe radi vyhlasujú že sú priateľskí, pohostinní, štedrí,…  Je to však naozaj tak? Presvedčivejšie ako všetky slová sú skutky. A dvadsiaty ročník Dňa narcisov svedčil jednoznačne – snaha a ochota pomôcť, empatia, obetavosť.  Presne o tom bol deň, počas ktorého myslíme na všetkých ľudí s rakovinou. Deň narcisov už dávno nie je vnímaný ako zbierka Ligy proti rakovine. […]

  Detail článku
 • IMG_5190

  Prvé neoficiálne výsledky Dňa narcisov 2016

  B r a t i s l a v a, 21.4. 2016 – V piatok – 15. apríla – sa uskutočnil 20-ty ročník Dňa narcisov. Prvé výsledky zbierky nasvedčujú, že tohtoročný výnos zbierky bude oproti posledným dvom rokom vyšší.  Verejno-prospešná zbierka Deň narcisov mala bezproblémový priebeh. Nezaznamenali sme žiadne informácie o podvodných či podozrivých dobrovoľníkoch s pokladničkami. V porovnaní s minulým ročníkom prialo aj […]

  Detail článku
 • IMG_2293

  Deň narcisov bol možný aj vďaka našim partnerom

  Najväčšia verejno-prospešná zbierka Deň narcisov si každoročne vyžaduje veľkú dávku energie, času, trpezlivosti, komunikácie a podpory nielen zo strany verejnosti, ale aj našich partnerov. Vďaka nim môžeme znižovať nevyhnutné náklady spojené s organizáciou zbierky v takomto rozsahu. Preto by sme sa chceli verejne poďakovať týmto spoločnostiam za ich dôveru, ochotu a empatiu, ktorú prejavujú svojou […]

  Detail článku