Deň narcisov 2017

Deň narcisov 2017 sa uskutoční v piatok, 7. apríla 2017. Bližšie informácie zverejníme už čoskoro.

Ak sa chcete stať našim novým spoluorganizátorom (právnické osoby), kontaktujte nás mailom na dennarcisov@lpr.sk.

img_5119

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a v roku 2016 sa konal jubilejný 20. ročník. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 15. apríla 2016 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov ste zároveň pomohli naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Ďakujeme, že aj vďaka vašej podpore sa nám v roku 2016 podarilo dosiahnuť najvyšší výnos v histórii zbierky, a to sumu 1.043.789,41 EUR. Práve preto bol 20. ročník Dňa narcisov skutočne jubilejný.

Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu.

Viac informácií, ako bol použitý výnos Dňa narcisov 2016, sa dozviete tu: Dvadsiaty ročník dňa narcisov – jubilejný s mnohými naj

Podrobné vyúčtovanie Dňa narcisov 2016 bude na našej stránke zverejnené v priebehu mesiaca marec 2017,  v zmysle Zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je lehota na vyúčtovanie zbierky do 12 mesiacov od jej konania.